Sxgia Lai Nhóm nghiên cứu khoa học chúng tôi tìm thấy vi khuẩn khổng lồ dài 2cm, thay đổi khái niệm truyền thống
Xổ số Bình Dương

Xổ số Bình Dương

Sxgia Lai Nhóm nghiên cứu khoa học chúng tôi tìm thấy vi khuẩn khổng lồ dài 2cm, thay đổi khái niệm truyền thống


Sxgia Lai Nhóm nghiên cứu khoa học chúng tôi tìm thấy vi khuẩn khổng lồ dài 2cm, thay đổi khái niệm truyền thống

The cover of American science tạp chí

0} hải ngoại website, June 24- theo một báo cáo trên trang web chính của American science tạp chí, một nhóm nghiên cứu gồm Lawrence Berkeley National laboratory và các tổ chức khác ở Mỹ đã xuất bản một bài báo trên tạp chí khoa học 24th, nói rằng rất nhiều vi khuẩn với độ dài tối đa lên 2cm đã được tìm thấy. Thông thường,Xổ số Bình Dương độ dài của vi khuẩn chỉ là một/500mm. Nhóm nói rằng khám phá này đã thay đổi khái niệm truyền thống về vi khuẩn. Một nhóm nghiên cứu khoa học đã tìm thấy một vật thể bó nối với lá cây rụng tại một cây đước ở Guadeloupe, một tỉnh nước ngoài Pháp ở Caribbean. Sau khi phân tích về kính hiển vi điện tử, có kết quả ADN tồn tại trong tế bào sinh vật có đặc tính vi khuẩn. Các nhà nghiên cứu nói rằng vi khuẩn càng dài, thì các tế bào tạo ra vi khuẩn càng dễ dàng để lấy oxi và sulfide. Đấu trường nghiên cứu này là vật thể không tưởng tượng được... và là một thành quả rất thú vị. Tôi hy vọng có thể xác minh thêm về cách mà vi khuẩn này phát triển và duy trì hoạt động sống trong tương lai. (Tây Ban Nha)